LiveZilla Live Chat Software

NEDEN PATENT TESCİLİ ?

Yatırımcı firmalar; ciddi harcamalar yaparak ve uzun mesailer harcayarak çeşitli buluşlar ortaya çıkarmaktadır. Bu buluşların kimisi patente kimisi de faydalı modele konu olmaktadır. Firmalar, uzun süren ar-ge çalışmaları sonucunda şekillendirdikleri buluşları için pek çok yatırım yapmaktadır. Ancak yapılan en büyük hata, buluşa ilişkin tescil işlemlerinin geri plana atılmış olmasıdır. Firmalar elde ettikleri buluşun önceden var olup olmadığından bile bihaber olarak üretime geçmekte ve ciddi tutarları bu buluşlarına bağlamaktadır. Yapılan ciddi yatırımlardan sonra, ancak tescil aşamasına geçildiğinde firmalar buluşlarının önceden var olup olmadığına ilişkin araştırma yaptırmaktadır. Bu aşamada benzer buluşlarla karşılaşıldığında ise firmaların yapmış olduğu pek çok yatırım boşa gitmiş olmaktadır. Ya da firma tescil işlemine gereken önemi vermediği için bir üçüncü kişi tarafından buluşları tescil altına alınmakta ve firmalar hak sahibi iken mağdur duruma düşmektedir. Kendi haklarınızın mağduru olmamak için, ilk yatırım olarak buluşunuza ilişkin benzerlik araştırması yapmanızı ve tescil işlemlerine önem vermenizi Aktif Patent olarak tavsiye etmekteyiz. 

 

PATENT – FAYDALI MODEL KAVRAMI

Pek çok firma ortaya çıkarmış olduğu buluşun patent mi faydalı model mi olduğunu bilmemektedir. Buluşunuzun patent olabilmesi için tekniğin bilinen durumunun aşılması gerekmektedir. Faydalı modelde ise bu kriter aranmamaktadır, tekniğin olan durumu üzerinden yapılan geliştirmeler faydalı modele konu olacaktır. Peki bir buluşun patent mi faydalı model mi olduğu neden önemlidir? Patent ve faydalı modelin başvuru süreçlerinde gerek yapılan işlemler açısından gerekse de başvuru süresi yönünden önemli farklar bulunmaktadır. Yine tescilin sağlamış olduğu koruma süreleri yönünden de önemli farklar bulunmaktadır. Şöyle ki; incelemeli patent size 20 yıl, incelemesiz patent 7 yıl boyunca koruma sağlarken, faydalı model ise size 10 yıl boyunca koruma sağlamaktadır. Bu gibi önemli farklardan dolayı tescil aşamasına başlamadan önce ilk olarak, Aktif Patent tarafından buluşunuzun niteliğine karar verilmektedir. 

 

PATENT SİSTEMLERİ

Ulusal mevzuatımıza göre patent sistemi ikiye ayrılmaktadır. 

►         İNCELEMELİ PATENT (Koruma süresi 20 yıldır)

►         İNCELEMESİZ PATENT (Koruma süresi 7 yıldır)

 

PATENT ALINAMAYACAK BULUŞLAR

Aşağıda sayılanlar buluş niteliğinde olmadıkları için 551 Sayılı Patent Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalır:

a - Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları;

b - Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar;

c - Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları;

d - Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller.

e - İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri.

Bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendindeki hüküm bu usullerin herhangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ile bunların üretim usullerine uygulanmaz.

Bu maddenin birinci fıkrasında sayılanlar için münhasıran koruma talep edilmesi halinde patent verilmez.

Aşağıda belirtilen buluşlar patent verilerek korunmaz:

a - Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.

b - Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.

 

 
 
 
©2013 AKTİF PATENT MARKA SINAİ HAKLAR LTD. ŞTİ. | BU SİTEDE YER ALAN İÇERİK VE GÖRSELLERİN TELİF HAKLARI SAKLIDIR | AKTIFPATENT.COM